Home    Šta vas čeka kada uzimate stambeni kredit – Savjeti

Kupiti stan po prvi put i to na kredit nije trka na 100 metara već maraton

Kako bi prošli sve korake na pravilan i adekvatan način, potrebno je (vaše) strpljenje i (naše) znanje. Da bi uopšte znali da li ste u mogućnosti da podignete kredit ovdje provjerite svoju kreditnu sposobnost, popunjavajući naš stambeno kreditni upitnik. Ukoliko je taj korak zadovoljavajući, potrebno je otplatiti postojeće – tekuće kredite čije anuitete vraćate, kao i kreditne kartice koje mogu da vam smanje kreditnu sposobnost i uspore na putu do cilja.

Nakon toga, potrebno je “obići” sve banke, i provjeriti uslove svih, kako bi došli do najpovoljnijeg paketa za vas. To zna biti zamarajući proces koji može biti preskočen popunjavanjem našeg kreditnog upitnika i dolaskom do informacija u svega nekoliko klikova.

 

Eliminacioni uslovi

Dvije ključne stvari koje banke uzimaju u razmatranje jesu postojanje “ugovora za stalno” i visina zarada koju primate na račun. Znajući da veliki broj poslodavaca svoje zaposlene osigurava “na minimalac” ili pak dio zarada isplaćuje “na ruke”, predstavlja jednu od glavobolja kako i bankarima tako i njihovim potencijalnim kljentima stambenih kredita. Treba znati takođe da kamatne stope istaknute na sajtovima i u filijalama banaka nisu mrtvo slovo na papiru, odnosno mogu biti stvar pregovora kako bi sebi obezbijedili dodatno povoljnije uslove.

Primjer: Ukoliko na bankovni račun zarađujete 500 EUR mjesečno, kreditno možete da se zadužite do 50% iznosa, dakle 250 EUR, i taj iznos može biti dovoljan za oko 40,000 EUR stambenog kredita koji bi otplaćivali na  period od 20 godina.

Ono što ne treba zaboraviti jeste da pojedine banke traže učešće, a vlasnici nekretnine kaparu, gdje ukupno učešće može da varira u iznosu od 5-20%. Naravno nije rijetkost da učešće izostane.

Napomena: Osim cijene nekretnine i budućeg mjesečnog anuiteta kredita (rata + kamata), troškovi koje kupac nekretnine snosi mogu biti procjena tržišne vrijednosti nekretnine, životno osiguranje, obrada kredita, porez na nepokretnost i ovjera ugovora kod notara i potencijalno dodatne pravne i administrativne usluge u prometu nekretnina.

 

Kako bi sve proteklo bez problema, naš savjet je unajmiti agenciju za nekretnine koja će vas pratiti tokom cijelog procesa, kako savjetodavno tako i terenski na licu mjesta. Upravo u prilog tome, navodimo jednu od stvari na koje je neophodno ukazati pažnju odmah a one su uknjiženost nepokretnosti i nedostatak opterećenosti i tereta iste, kao i potencijalni skriveni problemi u imovinskim odnosima u braku koje ste mogli pročitati ovdje.

“Veliko stečeno znanje na cjelokupnom tržištu nekretnina želim da prenesem na kupce kroz potpuni proces počevši od zamisli kupovine stana i dobijanja što povoljnijeg kredita do naposljetku KLJUČA u ruke”Mišo Savović, izvršni direktor NaMapi – Studio za Nekretnine.

 

Dokumentacija potrebna za dobijanje stambenog kredita

Kako bi dobili stambeni kredit, potrebno je ispuniti seriju uslova. Ukoliko ste inicijalne “prepreke” prevazišli, o kojima smo rekli više iznad, potrebno je da popunite zahtjev za kredit koji možete naći na sajtu banke koji treba biti ovjeren, iskopirate ličnu kartu, sastavite predugovor o kupovini nekretnine, dokaz o vlasništvu nekretnine (prodavca) poput lista nepokretnosti gdje se vide svi bitni podaci uključujući i (ne)opterećenost iste.

Ključ u ruke

Ukoliko smatrate da sve gorenavedeno zvuči primamljivo i izvodljivo i da je pravo vrijeme za kupovinom, možete pogledati ponudu za prodaju nekretnina na našem sajtu ili nas kontaktirati direktno kako bi vam pomogli sa jedne strane u potrazi za adekvatnim stanom i ubrzali proces dobijanja kredita.

Naš generalni sponzor Societe Generale banka Montenegro nudi stambeno kreditnu liniju “KLJUČ” i njihovi lični bankari dostupni su takođe za direktne konsultacije.

Societe Generale Montenegro banka

 

 

 

Imovinski odnosi u braku – Kako “bezbjedno” kupiti nekretninu?

Marketing u nekretninama – Kako naći kupca

11 savjeta kako efikasno prodati nekretninu

11 savjeta kako pravilno kupiti nekretninu