Home    Na šta treba obratiti pažnju kod stambenih kredita

Na šta treba obratiti pažnju kod stambenih kredita

 

Kako bi prošli sve korake na pravilan i adekvatan način, potrebno je (vaše) strpljenje i (naše) znanje. Da bi uopšte znali da li ste u mogućnosti da podignete kredit ovdje provjerite svoju kreditnu sposobnost, popunjavajući naš stambeno kreditni upitnik.

Ukoliko je taj korak zadovoljavajući, potrebno je otplatiti postojeće – tekuće kredite čije anuitete vraćate, kao i kreditne kartice koje mogu da vam smanje kreditnu sposobnost i uspore na putu do cilja.

 

Uvod

U odnosu na period od prije 5, 10 ili čak 15 godina situacija sa regularnošću kredita je mnogo bolja. Sa jedne strane konkurencija je uradila svoje a sa druge promjena regulativa, te se stoga “slobodna tumačenja” teško mogu više primjenjivati u praksi.

CAVEAT EMPTOR, ili u prevodu na naš jezik “Neka se kupac čuva”, predstavlja staru latinsku poslovicu za sve koji se odlučuju za bilo kakvo sklapanje kupoprodajnih ugovora, a Maperi stoje na raspolaganju da staru poslovicu pretoče u djelo.

  • Prva i osnovna stvar jeste biti načisto sa samim sobom da li trenutno imate stabilnu finansijsku situaciju, da li ispunjavate bankarske zahtjeve i najbitnije da li možete da održite kredit do kraja, da li ga možete uredno vraćati;
  • Različite banke nude različite uslove na tržištu, gdje u prvih mah možete naići na izrazito primamljive uslove, koje u suštini mogu da posluže samo u idealnim situacijama. A u biti stvarnost je mnogo drugačija;
  • Pogledajte ponude različitih banaka i dobijte potencijalne planove otplate u slučaju da se odlučite baš za tu banku;
  • Uporedite nominalnu i efektivnu kamatnu stopu;
  • Steknite uvid u sve dodatne troškove koje morate da snosite do trenutka dobijanja novca za kupovinu stana;
  • Detaljno pročitajte ugovor, jer lijepa riječ zaposlenog nema istu težinu kao i slovo na papiru ugovora.

Primjer: Ukoliko na bankovni račun zarađujete 500 EUR mjesečno, kreditno možete da se zadužite do 50% iznosa, dakle 250 EUR, i taj iznos može biti dovoljan za oko 40,000 EUR stambenog kredita koji bi otplaćivali na  period od 20 godina.

 

Napomena: Osim cijene nekretnine i budućeg mjesečnog anuiteta kredita (rata + kamata), troškovi koje kupac nekretnine snosi mogu biti procjena tržišne vrijednosti nekretnine, životno osiguranje, obrada kredita, porez na nepokretnost i ovjera ugovora kod notara i potencijalno dodatne pravne i administrativne usluge u prometu nekretnina.

 

U slučaju da se odlučujete za varijabilnu kamatnu stopu (EURIBOR 6 mjeseci), treba da znate da u period od 10 ili 15 godina od sada, situacija na tržištu može da se promijeni a samim tim i vaš mjesečni anuitet (rata + kamata), dok je takođe moguće ostvariti promjenu sa varijabilne na fiksnu kamatnu stopu u posebnim situacijama.

Šta je EURIBOR? 

Euribor je bankama spoljni parametar i predstavlja prosječnu kamatnu stopu po kojoj grupa izabranih evropskih banaka međusobno pozajmljuje novac.

Poslednjih 10 do 15 godina EURIBOR je značajno oscilirao i to sada od današnjeg minusa (ne utiče na kredit) do perioda 2008.godine kada je bio na rekordnom nivou i to čak 5,315%.

 

Da li je žirant (više) potreban?

Žirant zbog svog lošeg imidža u Crnoj Gori i regionu, ali i “ograničenog doprinosa” sve više biva zamijenjen  sudužnikom, i to u slučaju da kupac nekretnine ne može dobiti dovoljno dobre uslove kredita, isti povećava kreditnu sposobnost, a “zauzvrat” je jedan u obavezama i pravima kao i osoba koja uzima kredit. Jemstvo sudužnika daje pravo banci da u slučaju neredovne isplate može svoja potraživanja usmjeriti i na njih.

A šta je razlika između žiranta i sudužnika? Razlika je u suštini jako mala i ogleda se u tome da je sudužnik taj koji visinom svoje zarade povećava gornji limit za uzimanje kredita ili pak smanjuje kamatnu stopu kako bi kao što je gore rečeno bili dobijeni bolji uslovi. Dok, sa druge strane žirant “samo” garantuje da će u slučaju neizmirenja obaveza isti bili isplaćeni od strane njega.

 

“Veliko stečeno znanje na cjelokupnom tržištu nekretnina želim da prenesem na kupce kroz potpuni proces počevši od zamisli kupovine stana i dobijanja što povoljnijeg kredita do naposljetku KLJUČA u ruke”Mišo Savović, izvršni direktor NaMapi – Studio za Nekretnine.

 

Obavezno osiguranje života prilikom uzimanja stambenog kredita

Osiguranje života predstavlja jednu od izuzetno bitnih stavki koju treba posjedovati bez obzira da li uzimate stambeni kredit ili ne. Jeste da ono predstavlja dodatni “trošak” prilikom uzimanja kredita, ali je to stvar zbog koje je najmanje potrebno “zamjerati” i ljutiti se na banke. Tih 10, 20 ili 30 EUR mjesečno predstavljaju vašu ličnu investiciju. U najgorem slučaju, ukoliko je pokojnik bio korisnik stambenog kredita, a bio je životno osiguran, banka tada svoje potraživanje “namiruje” od osiguravajuće kuće, dok nekretnina prelazi u vlasništvo porodice bez ikakvih daljnih obaveza prema banci.

Takođe, sličan je slučaj sa osiguranjem imovine koja je takođe potrebna. Niko ne bi trebao da razmišlja u datom trenutku o pokrivanju troškova ukoliko dođe do požara ili neke druge nezgode.

 

Dokumentacija potrebna za dobijanje stambenog kredita

Kako bi dobili stambeni kredit, potrebno je ispuniti seriju uslova. Ukoliko ste inicijalne “prepreke” prevazišli, o kojima smo rekli više iznad, potrebno je da popunite zahtjev za kredit koji možete naći na sajtu banke koji treba biti ovjeren, iskopirate ličnu kartu, sastavite predugovor o kupovini nekretnine, dokaz o vlasništvu nekretnine (prodavca) poput lista nepokretnosti gdje se vide svi bitni podaci uključujući i (ne)opterećenost iste, životno osiguranje i slično.

Ključ u ruke

Ukoliko smatrate da sve gorenavedeno zvuči primamljivo i izvodljivo i da je pravo vrijeme za kupovinom, možete pogledati ponudu za prodaju nekretnina na našem sajtu ili nas kontaktirati direktno kako bi vam pomogli direktno u potrazi za adekvatnim stanom i ubrzali proces dobijanja kredita.

Naš generalni sponzor Societe Generale banka Montenegro nudi stambeno kreditnu liniju “KLJUČ” i njihovi lični bankari dostupni su takođe za direktne konsultacije.

Societe Generale Montenegro banka

 

 

Kako bi sve proteklo bez problema, naš savjet je unajmiti agenciju za nekretnine koja će vas pratiti tokom cijelog procesa, kako savjetodavno tako i terenski na licu mjesta. Upravo u prilog tome, navodimo jednu od stvari na koje je neophodno ukazati pažnju odmah a one su uknjiženost nepokretnosti i nedostatak opterećenosti i tereta iste, kao i potencijalni skriveni problemi u imovinskim odnosima u braku koje ste mogli pročitati ovdje.

 

Imovinski odnosi u braku – Kako “bezbjedno” kupiti nekretninu?

Marketing u nekretninama – Kako naći kupca

11 savjeta kako efikasno prodati nekretninu

11 savjeta kako pravilno kupiti nekretninu