Energetsko sertifikovanje nekretnina
 Home    Energetsko sertifikovanje nekretnina

EU legislativa

Crna Gora se kreće ka EU, i potrebno je uskladiti legislativu. Jedan od takvih zakona je i zakon o efikasnom korišćenju energije, kao i pravilnik o vršenju energetskih pregleda zgrada. Počevši od 01. Januara 2018 godine, ovaj zakon će se odnositi ne samo na novoizgrađene objekte, već i na već postojeće.

 

Šta je energetski pasoš?

Stoga za započinjanje izgradnje, rekonstrukcije, kao i lakše prodaje, potrebno je posjedovati energetski pasoš – sertifikat koji pokazuje kvalitet zgrade/kuće, komfor, potrošnju energije (grijanje, hlađenje, ventilacija, sanitarna topla voda)  i buduće režijske troškove, kao i činjenica da će sve to uticati na cijenu nekretnine.

Svrha energetskog sertifikovanja predstavlja ocjenjivanje objekta nekim od energetskih nivoa. Energetski nivoi, kreću se od A+ kao najboljeg, do G kao najgoreg.

Ukoliko kupujete stan ili kuću, energetski pasoš će vam pokazati kakav je kvalitet zgrade sa stanovišta komfora, potrošnje energije i budućih režijskih troškova.

Energetska ocjena/razred određuje se na osnovu podataka o potrošnji energije na godišnjem nivou. Na osnovu toga nekretnine se svrstavaju, kao što je gore navedeno od A+ sa najmanjom (≤ 15 kWh/m2a), do G sa najvećom potrošnjom energije (>250 kWh/m2a). Nove zgrade potrebno je da imaju najmanje ocjenu “C”, dok svi postojeći objekti nad kojima se vrši rekonstrukcija je potrebno da svoju ocjenu nadograde za jednu više, stoga ukoliko je ranije bila “D”, sada je potrebno da bude “C”.

 

Ko izdaje energetske pasoše?

Elaborat, odnosno energetski pasoš izdaju inženjeri, lica sa položenim stručnim ispitom.
Ukoliko vam je potreban isti jer želite da prodate nekretninu, ili ste u ulozi kupca i potrebna vam je savjetodavna uloga, jer prodavac nema sertifikat, možete nam se obratiti.

Upitom na naš email info@namapi.me vam stojimo na raspolaganju za sve potrebne konsultacije.