Pravne i administrativne usluge u prometu nekretnina
 Home    Pravne i administrativne usluge u prometu nekretnina

Ukoliko moramo da se odlučimo za prioritet, u prvi plan bi istakli pravnu zaštićenost klijenata, i još ako tome dodamo različite administrativne stvari za koje mnogi nemaju ili vremena ili znanja, dobijamo komplet uslugu.

NaMapi sarađuje sa advokatskom kancelarijom specijalizovanom za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, čime obezbjeđujemo potpunu pravnu sigurnost u prometu nekretninu.

Prilikom zaključivanja kupoprodajnih akata (predugovor i/ili ugovor o kupoprodaji) u potpunosti ste pravno zaštićeni. Naš tim će vas upoznati sa svim činjenicama i eventualnim nedostacima koji mogu da utiču (negativno) na kupoprodaju.

Počevši od provjere pravne dokumentacije, kroz pravno savjetovanje i potencijalno sastavljanje predugovora i ugovora, do prenosa i upisa vlasništva, pratimo vaš put.

 

Dakle, od nas možete da očekujete sledeće:

  1. Provjera dokumentacije
  2. Pravno savjetovanje
  3. Predugovor u prometu nekretnina
  4. Kupoprodajni ugovor
  5. Uknjižba prava vlasnika
  6. Priprema dokumentacije za poresku upravu
  7. Predaja katastarskog zahtjeva za promjenu posjeda